Home Alledaagse problemen Alle verschillen tussen havo en vwo

Alle verschillen tussen havo en vwo

by admin

Het verschil tussen havo en vwo kan voor veel mensen lastig zijn, ook voor leerlingen en ouders. Het kan zijn dat je hier en daar stemmen hoort, vwo is bijvoorbeeld moeilijker en havo-leerlingen zijn eerder klaar met het afstuderen van de middelbare school, maar hoe zit het dan?

De lengte en moeilijkheidsgraad van het overtreffen van het niveau zijn ook belangrijk. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen wiskunde a en b tussen havo en vwo? Wat is het niveau van het Engels in HAVO? Hoe zou je een typische havo- of vwo-student omschrijven? Wat is het verschil tussen havo / vwo en vwo?

De antwoorden op al deze vragen vindt u in de volledige beschrijving.

Wat houd havo in? 

Laten we bij het begin beginnen: wat is havo precies en waar staat “havo” voor? Wat betekent “havo” eigenlijk? In de volgende paragraaf gaan we precies hetzelfde doen voor vwo.

De term “HAVO” is een afkorting en staat voor “hoger algemeen voortgezet onderwijs”. HAVO is het op één na hoogste niveau van middelbare scholen, gelegen tussen vmbo-t en vwo.

Een havo-leerling wordt ook wel een havist of een havoër genoemd.

Wat houd vwo in? 

Ook in het vwo is het belangrijk om een ​​basisvolgorde te hebben: wat is vwo eigenlijk? Waar staat “vwo” voor?

Net als “HAVO” is de term “VWO” een afkorting en staat voor “VWO”. VWO is het hoogste niveau van middelbare scholen. HAVO-studenten kunnen doorstromen naar VWO.

Een vwo-leerling wordt ook wel een vwo’er genoemd.

Alle verschillen vwo en havo 

Er zijn meerdere verschillen tussen de havo en vwo niveaus. Hieronder een aantal belangrijke op een rij:

Hoelang duurt het? 

Hoewel studenten die beide vakken tegelijk volgen al een tijdje bezig zijn, heeft de vwo maar weinig tijd nodig. Dit betekent dat havo-studenten eerder aan hun studie kunnen beginnen dan vwo-studenten.

Normaal gesproken voltooit een havo-student de havo binnen vijf jaar. Over het algemeen zijn studenten tijdens de middelbare school tussen de 12 en 17 jaar oud.

Dit is echter niet het geval als de student doorgaat na het behalen van het vmbo-t-diploma. In dat geval gaan de leerlingen na 4 vmbo naar de vierde havo-klas. Dit betekent dat er een extra jaar bijkomt totdat het havo diploma is behaald. Dan halen de meeste studenten op 18-jarige leeftijd het havo diploma.

Maar onder normale omstandigheden hebben vwo-leerlingen zes jaar nodig om een ​​vwo-diploma te behalen. Pre-universitaire studenten zijn meestal tussen de 12 en 18 jaar oud op de middelbare school.

Als HAVIST na het behalen van het diploma overstapt van de havo naar het vwo, duurt het nog een jaar voordat het vwo-diploma is behaald. Zeven jaar na het behalen van de middelbare school zullen de meeste transfer studenten het diploma kunnen behalen.

Een vervolgopleiding

Wanneer je een havo- of vwo-diploma behaald hebt, kun je aan een vervolgopleiding beginnen. Een vwo’er heeft vrij spel op het gebied van vervolgopleidingen en zal over het algemeen naar de universiteit gaan, maar havisten hebben in eerste instantie wat beperkingen.

Met een havo-diploma op zak kun je een frisse start maken aan een hbo of mbo. Tot de universiteit hebben havisten echter niet direct toegang. Om als havist toch aan de universiteit te kunnen beginnen, moet je eerst een vwo-diploma op zak hebben of het eerste jaar van een hbo-opleiding hebben gehaald. Hier komen soms additionele eisen bij kijken.

De meeste havisten gaan na de havo direct door naar het hbo.

Alle vakken op de havo

Een groot verschil tussen de havo en het vwo zijn de vakken die leerlingen krijgen. De exacte vakken die gegeven worden, verschillen per profiel en school. Een havo-leerling krijgt in ieder geval de volgende verplichte vakken:

Verplichte vakken in de onderbouw van havo:

 • Engels
 • Rekenen
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Mens en natuur
 • Mens en maatschappij
 • Kunst en cultuur
 • Bewegen en sport
 • Duits en Frans of een andere officiële taal

Verplichte vakken bovenbouw havo:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Rekenen
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer

Naast enkele verplichte vakken zijn er vanaf het vierde leerjaar ook de vakken die gebonden zijn aan het gekozen profiel van de leerling. Dit zijn op de havo:

Natuur en Techniek:

 • Scheikunde
 • Natuurkunde
 • Wiskunde B

Natuur en Gezondheid:

 • Wiskunde A
 • Scheikunde
 • Biologie

Cultuur en Maatschappij:

 • Geschiedenis
 • Een moderne vreemde taal

Economie en Maatschappij:

 • Wiskunde A
 • Geschiedenis
 • Economie

Daarnaast kent de havo nog diverse andere niet-verplichte vakken. Dit zijn onder andere:

Keuzevakken havo:

 • Spaans
 • Muziek
 • Kunstgeschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Aardrijkskunde
 • Tekenen
 • Handelswetenschappen en recht
 • Handvaardigheid.

Alle vakken vwo

Een groot verschil tussen de havo en het vwo zijn de vakken die leerlingen krijgen. De exacte vakken die gegeven worden, verschillen per profiel en school. Een vwo-leerling krijgt in ieder geval de volgende verplichte vakken:

Verplichte vakken onderbouw vwo:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Twee moderne vreemde talen, bijv. Frans of Duits
 • Culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming
 • Rekenen
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer

Verplichte vakken bovenbouw vwo:

 • Engelse taal en literatuur
 • Nederlandse taal en literatuur
 • Tweede vreemde taal (Latijn of Grieks bij gymnasium)
 • Rekenen
 • Maatschappijleer
 • Culturele en kunstzinnige vorming (klassieke culturele vorming bij gymnasium)
 • Lichamelijke opvoeding

Naast enkele verplichte vakken zijn er vanaf het vierde leerjaar ook de vakken die gebonden zijn aan het gekozen profiel van de leerling. Dit zijn op het vwo:

Natuur en gezondheid:

 • Wiskunde A
 • Scheikunde
 • Biologie

Natuur en techniek:

 • Wiskunde B
 • Scheikunde
 • Natuurkunde

Economie en maatschappij:

 • Wiskunde A
 • Economie
 • Geschiedenis

Cultuur en maatschappij

 • Wiskunde C
 • Geschiedenis

Daarnaast kent het vwo nog diverse andere niet-verplichte vakken. Dit zijn onder andere:

Keuzevakken vwo:

 • Informatica
 • Arabisch
 • Chinees
 • Grieks
 • Hebreeuws
 • Latijn
 • Onderzoek & Ontwerpen
 • Spaans
 • Russisch
 • Papiaments
 • Management & Organisatie
 • Kunst Bewegen, Sport en Maatschappij
 • Muziek en Tekenen/Handvaardigheid
 • Maatschappijwetenschappen
 • Filosofie

Denkwijze voor havo en vwo 

Veel leerlingen die overstappen van havo naar vwo zitten vast, dat is het verschil in denken dat in vwo bestaat. Dit is kort gezegd het verschil tussen het leren van een cursus en het daadwerkelijk begrijpen van de cursus.

Begrijpen wat je hebt geleerd speelt ook een rol bij de havo, maar is nog belangrijker bij het vwo. In het vwo zou het moeilijk zijn om een ​​toets met een hoge score alleen af ​​te ronden door te ponsen. U moet begrijpen waarom iets werkt zoals het werkt, niet alleen hoe het werkt.

Moeilijkheden 

Het belangrijkste verschil tussen havo en vwo is de moeilijkheidsgraad van de cursus. HAVO heeft al een redelijk denkkader nodig, maar de drempel voor vwo is hoger.

Daarnaast behandel je bij veel vakken in het vwo meer materialen dan in het gewoon voortgezet onderwijs. Ook het vwo-eindexamen (niet het havo-examen) weerspiegelt veel van deze informatie. Vwo-leerlingen zullen daarom een ​​beter begrip van de vakken moeten hebben om het eindexamen te halen.

Door het grote aantal leermiddelen in het vwo ligt de verwerkingssnelheid van dit materiaal ook iets hoger. Hierdoor hebben in vergelijking met de havo ook de tentamens en toetsen in het vwo meer aandacht gekregen. In het vwo is de toets zelf ook moeilijker. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om meerdere vragen in één vraag te hebben.

Engels niveau op vwo of op havo 

Engels speelt een cruciale rol bij havo en vwo. Op beide niveaus is Engels vereist. Het niveau Engels in de havo is echter iets lager dan in het vwo.

Het vreemde taalniveau wordt meestal aangegeven volgens het ERK-niveau. Dit niveau toont het vereiste niveau voor een specifiek gebied op basis van zes niveaus. Dit loopt van A1, naar A2, naar B1, naar B2, naar C1 tot en met C2. Hier is A1 de absolute basis, en daarmee het laagste niveau, terwijl je op C2-niveau de taal vloeiend spreekt.

Op de havo ligt het vereiste Engels niveau in de eindexamenklas tussen B1 en B2. Hier is voor leesvaardigheid een B2-niveau gewenst, terwijl voor luister-, schrijf- en gespreksvaardigheid de lat met B1-niveau iets lager ligt.

Dat houdt in dat op de havo al van je verwacht wordt dat je redelijk goed Engels spreekt, maar voornamelijk dat je het goed kan lezen en kunt begrijpen wat ergens staat.

Op het vwo wordt van je verwacht dat je de Engelse taal nog beter onder de knie hebt. Hier ligt het vereiste Engels niveau namelijk tussen C1 en B2. Opnieuw is voor leesvaardigheid het hogere niveau (C1) gewenst, terwijl voor luister-, schrijf- en gespreksvaardigheid ‘slechts’ B2-niveau nodig is.

Op het vwo krijg je dus behoorlijk pittige Engels teksten met veel lastige woorden, zoals alleen iemand die de taal bijna vloeiend spreekt zou kunnen lezen. Je hoeft zelf niet op zo’n hoog niveau te schrijven en praten, maar ook het daarvoor gewenste B2-niveau is beslist geen eitje. De lat ligt hoog.

Wiskunde B op vwo of op havo 

Als havist of vwo’er kun je ook met wiskunde B te maken krijgen, afhankelijk van je profiel. Bij deze B-variant werken leerlingen veel met formules en functies. Je zult leren hoe je deze manipuleert, maar ook hoe je eigenschappen van grafieken en tabellen bepaalt.

Een verschil tussen wiskunde b op de havo en het vwo is dat er net zoals bij wiskunde A meer en andere stof langskomt op het vwo. Zo wordt er op het vwo ook diep ingegaan op goniometrische functies en differentiaal- en integraalrekening. Ook bij deze wiskundevariant zal de werkdruk op het vwo hoger liggen dan op de havo.

Wiskunde A op vwo of op havo 

Wiskunde A is een vak dat terugkomt op de havo en het vwo, afhankelijk van je profiel. Bij de A-variant speelt vooral het onderzoeken van data een grote rol. Leerlingen leren verbanden te zien tussen gegevens en grafieken en tabellen te interpreteren.

Een verschil tussen wiskunde a op de havo en het vwo is dat er op de havo simpelweg wat minder stof langskomt. Zo krijgen havo-leerlingen geen kansberekening en meetkunde, terwijl vwo’ers deze stof wel dienen te kennen. Daardoor zal ook bij wiskunde A de werkdruk op het vwo wat hoger liggen.

Wat moet een havo-leerling kunnen?

Een typische havo-leerling is bovengemiddeld slim en toont een actieve houding. Er is sprake van een zekere mate van zelfstandigheid, maar voor enkele taken (zoals het maken van een langetermijnplanning en zelfreflectie) zal de leerling nog hulp nodig hebben van een docent of een andere buitenstaander.

Een havist is typisch niet alleen brains, maar hecht ook waarde aan een goede sfeer en relatie met anderen. Er is ruimte voor dollen, maar wanneer het nodig is kan er hard gewerkt worden.

Wat moet een vwo-leerling kunnen?

Een typische vwo-leerling is net als een typische havo-leerling bovengemiddeld slim, maar toch net even wat slimmer. De leerling werkt doorgaans volledig zelfstandig, heeft een duidelijke eigen mening over zaken en toont een wetenschappelijke houding. Een vwo’er is doorgaans kritisch ingesteld en kan reflecteren op de eigen prestaties.

De typische vwo-leerling wordt vaak door anderen als extreem slim gezien. Zelf ervaart de vwo’er ook plezier in school en heeft de leerling interesse in de vakken en actuele gebeurtenissen in de wereld. Plannen is vaak geen probleem en huiswerk wordt meestal wel gemaakt.

Overstappen van havo naar vwo 

Veel havisten in hun examenjaar die twijfelen tussen de overstap naar het hbo of het vwo, vragen zich af of het moeilijk is om van de havo naar het vwo te gaan.

Die vraag is lastig te beantwoorden, en hangt af van je eigen kwaliteiten en motivatie. Zoals eerder in deze blog benoemd, is het vwo wel een stuk lastiger dan de havo. Vooral op het gebied van denkwijze zul je een verschil merken. Als je op de havo moeite hebt met inzichtvragen, zul je het wellicht op het vwo wat moeilijker krijgen. Maar ook dit verschilt natuurlijk per persoon.

Gelukkig sta je er vaak niet alleen voor. Ook docenten zullen op basis van jouw kwaliteiten en gedrag bereid zijn een oordeel te geven over of je de overstap van havo naar vwo zou moeten maken. Vaak speelt een positief advies van docenten naast een cijfereis ook een beslissende rol bij het bepalen of leerlingen de overstap mogen maken.

Als je goede cijfers haalde op de havo, gemotiveerd te werk ging, een goede werkhouding had en het enigszins naar je zin had, ben je waarschijnlijk wel in staat om vwo te doen. Maar opnieuw, dit verschilt per persoon. Sommige havisten halen ook het vwo met twee vingers in de neus, terwijl anderen wat meer moeite hebben.

Wat is het verschil tussen havo/vwo en vwo

Het verschil tussen havo/vwo en vwo is iets moeilijker samen te vatten. De overstap is kleiner doordat de leerling al gedeeltelijk ondergedompeld is in het vwo-niveau. Geleidelijk aan zal de leerling waarschijnlijk pas enkele verschillen gaan merken, zoals een grotere mate van zelfstandigheid en de meer inzichtelijke manier van denken.

Wat waarschijnlijk wel snel opvalt, is dat de sfeer in de vwo-klas iets anders is. Over het algemeen is een typische vwo’er wat wetenschappelijker en zakelijker ingesteld dan een havist.

Hopelijk heeft deze blog voor jou de verhouding havo vs vwo wat duidelijker kunnen maken. Mochten er toch nog vragen zijn, vergeet dan niet dat je eigen school hier veel over duidelijk kan maken, zeker op het gebied van de vakken die je krijgt op beide niveaus. Veel succes!

Van vwo naar havo

Sommige leerlingen blijken zich toch niet helemaal thuis te voelen op het vwo, en maken daarom de overstap van het vwo naar de havo. Daar zul je waarschijnlijk een paar dingen merken.

Zo ligt de nadruk iets meer op het leren van de stof dan het begrijpen van de stof. Op het vwo was je misschien gewend om precies te moeten weten hoe iets in elkaar zat. Dit is op de havo niet altijd nodig. Sommige proefwerken kunnen gehaald worden door alleen maar te stampen.

Daarnaast zal het tempo in de les iets langzamer liggen. Er wordt op de havo minder stof behandeld dan op het vwo, waardoor er langer wordt stilgestaan bij dezelfde onderwerpen. Daardoor hoef je voor proefwerken en toetsen ook minder te leren dan op het vwo. Op de toetsen zul je bovendien merken dat er veel aparte vragen worden gesteld.

Leerlingen op de havo ervaren ook iets minder vrijheid dan vwo-leerlingen. Op de havo wordt je hand nog iets meer vastgehouden en zal de docent vaker bereid zijn om je bij iets te helpen.

De sfeer in de klas zal wellicht ook iets anders zijn dan vwo’ers gewend zijn. De lat ligt iets minder hoog, waardoor er wat meer ruimte is om te dollen. De kans bestaat ook dat een leerling die afgestroomd is wat meer vrije tijd over zal houden, vergeleken met het vwo.

Veelgestelde vragen

Wat is de denkwijze voor havo en vwo?

Klik hier voor meer informatie.

Welke moeilijkheden zijn er?

Klik hier voor meer informatie.

Wat moet een vwo leerling kunnen?

Klik hier voor meer informatie.

Wat moet een havo leerling kunnen?

Klik hier voor meer informatie.

You may also like